Leden

Dirgent

Nynke van der Heide

Eb-Cornet

Sikke de Vries

Solo-Cornet

Tineke Kommerie

Sonja Zijlstra

Sietske Steringa

Repiano-Cornet

Patrick Vledder

2e cornet

Johan Pilat

Thessa van der Wal

3e cornet

Grietsje Visser

Althoorn

Hilda Raap (solo)

Freerk Hoekstra (1ste)

Petra Postma (2de)

Bugel

vacant

Bariton

Aukje Westra (1ste)

Afke Raap (2de)

Jan Willem van der Weij (2de)

Euphonium

Bonne Offinga

Alle Jacob van der Meulen

Trombone

Watze Hoekstra (1ste)

Jacob Elzinga (2de)

Jan vd Meulen (2de)

Jan Reiding (Bas)

Eb-bas

Wieger Klaas Jacobs

Geert van der Woude

Bb-bas

Peter Hoekstra

Eddy Elzinga

Slagwerk

Anne Jan vd Meulen

Jan Roelof Raap

Marco Kommerie

Jeugdleden

Jellie Hoekstra

Rianne Postma

Timo de Boer

Jacob Boersma

Raphael Tulner

Germ Golverdingen

Wouter Boogerd

Jonathan Lei

Bestuur

Het bestuur van Excelsior bestaat uit:

  • Tineke Kommerie (voorzitter)
  • Sikke de Vries (vicevoorzitter)
  • Alle Jacob vd Meulen (secretaris)
  • Bonne Offinga (penningmeester)
  • Jan vd Meulen (algemeen bestuurslid)
Korps

Ereleden

Excelsior is opgericht in het jaar 1904. Uiteraard zijn er in al die jaren mensen geweest die zeer nauw betrokken zijn geweest bij onze vereniging.

Mensen die een grote rol van betekenis hebben gespeeld voor Excelsior, hebben het erelidmaatschap van de vereniging mogen ontvangen.

Dit zijn de volgende personen:

- Tom Reitsma

- Wieger Klaas Jacobs